EAS

EAS

Eesmärk – Bauxal OÜ arendamine
Tulemus – Suurendab kindlasti konkurentsivõimet ja ettevõte on lähiajal võimeline läbi selle kasvama kiiremini, laiendama tegevust ja investeerima rohkem ning looma uusi töökohti.
Fondi nimetus – Euroopa Regionaalarengu Fond.
Projekti maksumus – 18 472,00€
Toetuse summa – 14 777,60€

Project description – Bauxal start-up support
Purpose – Bauxal development
The result – It will increase competitiveness and company will be able to grow faster, expand activities, invest more and create new jobs.
Name of the fund – European Regional Development Fund
Project cost – 18 472,00€
Amount of support – 14 777,60€